Full fart in i framtiden

Lyckade framgångar och modiga mål för framtiden. För 20:e året i rad släpper Ford sin hållbarhetsrapport. Så här har den smarta resan sett ut.

1999 Ford släpper sin första hållbarhetsrapport, ”Connecting with Society”.

2003 Ford antar FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

2007 Den första Ford Mustang med sojabaserat skum i sätena lanseras. Idag används materialet i fler än 18,5 miljoner bilar.

2009 Fords Ecoboost-motor lanseras. Den minskar bränsleåtgången och koldioxidutsläppet genom att en precis avvägd mängd bränsle injiceras direkt in i förbränningskammaren.

2015 Ford börjar att utforska tekniken runt självkörande bilar.

2016 Ford går, som första OEM-företag*, med i Responsible Business Alliance – världens största branschförbund som verkar för socialt ansvarstagande under hela tillverkningskedjan.

2018 Ford når målet att minska växthusgasutsläppet per tillverkat fordon med 30 procent – åtta år tidigare än tänkt.

* OEM (Original Equipment Manufacturer) = företag som tillverkar slutprodukter som sedan säljs på den öppna marknaden, oftast av återförsäljare.

KOMMANDE 20 ÅR … Självklart finns det inga planer på att sakta ner hållsbarhetsarbetet framöver. Se bara på den här gedigna listan över insatser de kommande 20 åren.

Transport Ford ska jobba för att ge fler mer rörelsefrihet. Alla ska kunna ta sig vart de vill. Ett steg på vägen är bidragsprogrammet SHE-MOVES som stöttar organisationer som bland annat lär kvinnor i Indien, Nigeria och Sydafrika att köra och underhålla bilar.

Klimat Ford ska fortsätta minska koldioxidutsläppen i enlighet med Parisavtalet.

Luft Ford siktar mot att ingen fabrik ska släppa ut några föroreningar.

Energi Alla Fords anläggningar (japp, runt hela världen) ska använda sig av 100 procent förnybar energi år 2035.

Avfall Ford jobbar mot att allt avfall från tillverkningen ska gå att återvinna. Engångsartiklar i plast ska till exempel helt tas bort ur produktionen till år 2030.

Vatten Inget färskt vatten ska användas under tillverkningsprocessen (men givetvis får de som jobbar ta sig ett glas vatten eller två).

Material I de fall plast används i bilarna måste den vara återvunnen eller förnyelsebar.

Mänskliga rättigheter Fords leverantörer av råmaterial världen över ska efterfölja de mänskliga rättigheterna.

Mångfald Ford ska bli världens mest inkluderande företag med störst mångfald.

    Dela artikel

Aktuellt

Nytt från din Fordhandlare – Nr 2 2020

Nu finns senaste numret av Nytt från din Fordhandlare att läsa.

Läs mer

Så bidrar Ford till kampen mot coronaviruset

Tillverkning av respiratorer, munskydd och ansiktsvisir är en del av Fords projekt Apollo, en global insats för att förhindra spridningen av covid­-19.

Läs mer
Alla nyheter