Så bidrar Ford till kampen mot coronaviruset

Tillverkning av respiratorer, munskydd och ansiktsvisir är en del av Fords projekt Apollo, en global insats för att förhindra spridningen av covid­-19.

Den globala hälsokris som drabbade världen i början av 2020 ledde till att många verksamheter be­hövde ställa om. När Världshälsoorganisationen (WHO) i mitten av mars fastslog Europa som det nya epicentret för coronaviruspandemin beslutade Ford att tillfälligt stoppa arbetet på sina europeiska anläggningar. När produktionen av fordon och motorer i början av maj försiktigt startades upp igen var medarbetarnas hälsa och säkerhet högsta prioritet.
– Våra fackliga ledare i Europa har kommit överens om långsiktiga åtgärder för att skydda våra anställda på bästa möjliga sätt. Åtgärderna går utöver de nationellt föreskriv­na riktlinjerna och gäller alla våra anläggningar i Europa, säger Martin Henning, ordförande i Works Council på Ford Europa.

För att värna om medarbetarnas säkerhet och göra det möjligt för dem att återgå till arbetet i fabrikerna tog Ford fram en global säkerhetsplan. Planen innefattar bland annat krav på ansiktsmask där det inte är möjligt att hålla avstånd. Medarbetarna förses även med ett ”vård­kit”, som förutom munskydd innehåller feber­termometer och andra hygienartiklar.

Pandemin har medfört ett stort behov av skydds­utrustning världen över. I många fall har det rapporterats om brister även inom sjukvården. För att inte konkurrera med vårdinrättningar eller andra industrier om behovet av skyddsutrustning beslutade Ford att starta upp egen produktion av ansiktsmasker och visir för användning i sina anläggningar i hela Europa.

Tillverkningen av personlig skyddsutrustning är ett led i projekt Apollo, Fords globala initiativ för att genom lokala och nationella initiativ bidra till att bekämpa coronaviruset. En annan viktig del i projek­tet är utveckling av respiratorer. Efterfrågan på respiratorer överstiger kraftigt tillgången och Ford såg möjligheten att kunna bidra med sin expertis inom ingenjörskonst för ett gott syfte genom att utveckla en egen respiratormodell.

I samarbete med GE Healthcare och Airon kunde Fords ingenjörer ta idén om respiratorn till full produktion på bara 38 dagar.
– Detta är en aldrig tidigare skådad tid för vår verksam­het, men på något sätt tar den fram de allra bästa sidorna i våra medarbetare på Ford. Det är så många som engage­rar sig för sina samhällen i en mängd olika åtgärder i hela Europa, säger Stuart Rowley, Europachef på Ford.

    Dela artikel

Aktuellt

Nytt från din Fordhandlare – Nr 4 2020

Nu finns senaste numret av Nytt från din Fordhandlare att läsa.

Läs mer

Rebellisk hållbarhet hos nya Mach-E

Det har väl knappast undgått någon att Ford, för först gången på 55 år, lanserar en helt ny Mustang.

Läs mer
Alla nyheter